Các Nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký các Nghị quyết của Quốc hội đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

1. Nghị quyết số 131 ngày 21/6/2024 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

2. Nghị quyết số 132 ngày 24/6/2024 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

3. Nghị quyết số 137 ngày 26/6/2024 của Quốc hội bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết số 138 ngày 28/6/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

5. Nghị quyết số 142 ngày 29/6/2024 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Chi tiết quyết nghị của các Nghị quyết này, mời quý vị và các bạn theo dõi trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tại địa chỉ quochoi.vn. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam