Chương trình 60+: Người cao tuổi bảo vệ an ninh trật tự

Với gần 10 triệu hội viên, những năm qua, Hội Người cao tuổi Việt Nam đóng góp vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là hạt nhân quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng” trong lĩnh vực này, cả nước hiện có trên 300.000 người cao tuổi tham gia các tổ an ninh nhân dân phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở cơ sở. Cùng với đó, nhiều mô hình tiêu biểu có nòng cốt là người cao tuổi đã được xây dựng, hoạt động hiệu quả và được phổ biến, nhân rộng.

Chương trình 60+ hôm nay sẽ giúp quý vị thấy rõ hơn tinh thần trách nhiệm, sự tích cực và những việc làm cụ thể của người cao tuổi trong hỗ trợ lực lượng công an và chính quyền địa phương bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Như Thảo