Phiên chất vấn đầu tiên trong lịch sử Quốc hội (1946): Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố một Chính phủ liêm khiết

Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I, khi trả lời chất vấn của các đại biểu Trần Đình Tri, Khuất Duy Tiến, Xuân Thủy đề nghị một Chính phủ liêm khiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn bày tỏ: “... Chính phủ đã hết sức làm gương. Và nếu làm gương không xong, sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ - đã trị, đương trị và sẽ trị cho kỳ hết”.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I kéo dài từ 23/10 đến 9/11/1946 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội). Có 290 đại biểu tham dự kỳ họp. Do hoàn cảnh đất nước đang có chiến tranh nên một số đại diện Nam Trung Bộ và Nam Bộ không ra dự họp được. Tường thuật của báo Cứu quốc, các số 390 (ngày 29/10/1946), số 394 (ngày 3/11/1946) và số 395 (ngày 4/11/1946) đã cung cấp khá chi tiết phiên chất vấn đầu tiên trong lịch sử Quốc hội:

Đoàn Chủ tịch chủ tọa phiên chất vấn Chính phủ đầu tiên (30/10/1946). Ảnh: Tư liệu Báo Cứu quốc.

Theo đó, trong hai ngày 30 - 31/10/1946, Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo công tác và có phiên chất vấn đầu tiên trong lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn. Các đại biểu Trần Đình Tri, Khuất Duy Tiến, Xuân Thủy khi chất vấn trước Quốc hội đều bày tỏ mong muốn có một Chính phủ gồm các nhân tài và liêm khiết.

Đại biểu Trần Đình Tri (1915 - 1994) đề nghị phải có một Chính phủ liêm khiết. Ảnh: Tư liệu THQHVN.

Ông Trần Đình Tri, đại biểu tỉnh Quảng Nam bước lên diễn đàn đầu tiên, chất vấn về việc nội trị. Bằng những lời lẽ đanh thép, ông đã giãi bày tất cả quan điểm đối với việc nội trị của Chính phủ. Ông Tri đề nghị với Quốc hội, trong giai đoạn mới của đất nước, phải có một Chính phủ mạnh mẽ, đủ uy tín để đối nội cũng như đối ngoại, nhất là một Chính phủ liêm khiết. “Phải có một Chính phủ gồm các nhân tài, các người thật tâm yêu nước”, đại biểu Trần Đình Tri mong muốn. 

Đồng tình với đại biểu Quảng Nam, ông Xuân Thủy, đại biểu tỉnh Hà Đông, trong phát biểu của mình đã bày tỏ mong muốn về một Chính phủ mới vừa thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn dân, vừa đầy đủ năng lực, nhất là Chính phủ phải liêm khiết.

Một Chính phủ mới (11/1946) được Quốc hội bầu ra, thay thế cho Chính phủ trước, được bầu vào ngày 2/3/1946. Quốc hội vẫn tín nhiệm cụ Hồ Chí Minh đứng ra lập Chính phủ. 

Chính phủ ra mắt Quốc hội (11/1946). Ảnh: Tư liệu THQHVN.

Trả lời chất vấn của các đại biểu Trần Đình Tri, Khuất Duy Tiến, Xuân Thủy đề nghị một Chính phủ liêm khiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng thắn bày tỏ: “Về việc Chính phủ liêm khiết, thì Chính phủ hiện thời đã cố gắng liêm khiết lắm. Nhưng trong Chính phủ từ Hồ Chí Minh cho đến những người làm việc ở các ủy ban càng đông lắm và phức tạp lắm. Dù sao Chính phủ đã hết sức làm gương. Và nếu làm gương không xong, sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ - đã trị, đương trị và sẽ trị cho kỳ hết”. 

Hồ Chủ tịch vừa dứt lời, các đại biểu Quốc hội vỗ tay tán thành.

Công chúng có mặt tham dự kỳ họp Quốc hội (10/1946) tại Nhà hát lớn - Hà Nội. Ảnh: Tư liệu Báo Cứu quốc.

Cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Tuy trong quyết nghị không nói đến, không nêu lên hai chữ liêm khiết, tôi cũng xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới: Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ liêm khiết.

Theo quyết nghị của Quốc hội, Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ biết làm việc, có gan góc, quyết tâm đi vào mục đích: trong thì kiến thiết, ngoài thì tranh thủ độc lập và thống nhất của nước nhà. Anh em trong Chính phủ sẽ dựa vào sức của Quốc hội và quốc dân, dầu nguy hiểm mấy, cũng đi vào mục đích mà Quốc hội và quốc dân giao phó” (trích từ “Hồ Chí Minh: Toàn tập”, Nxb Chính trị quốc gia, 2000, tập 4, tr. 427). 

Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I, khi trả lời chất vấn của các đại biểu Trần Đình Tri, Khuất Duy Tiến, Xuân Thủy đề nghị một Chính phủ liêm khiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn bày tỏ: “... Chính phủ đã hết sức làm gương. Và nếu làm gương không xong, sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ - đã trị, đương trị và sẽ trị cho kỳ hết”.

2 phút

2 phút

Truyền hình Quốc hội Việt Nam trân trọng giới thiệu những bức hình quý về chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị nguyên thủ Quốc gia nhân 78 năm sự kiện lịch sử này.

3 phút

3 phút

Truyền hình Quốc hội Việt Nam trân trọng giới thiệu những nội dung còn đầy tính thời sự của tham luận “Về vấn đề đặt tên xã, thôn, xóm” năm 1961 của đại biểu Quốc hội Hoài Thanh.

3 phút

3 phút

Nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), Truyền hình Quốc hội Việt Nam chia sẻ câu chuyện thú vị về bức ảnh đen trắng chụp 2 em bé Đặng Minh Châu và Vũ Thu Giang dâng hoa tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định thực hiện năm 1953. Bức ảnh sau này được phóng to làm tranh cổ động và in thành tem.

3 phút

3 phút

Bài viết đề xuất

hinh anh tac gia

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Phản hồi
Liên quan
Liên quan
Mới nhất
Báo cáo phản hồi này
0 trả lời
Ẩn trả lời
Trả lời
Báo cáo phản hồi này
0