Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13

Năm 2023 khép lại với những thành tựu trên nhiều lĩnh vực và mọi mặt đời sống của đất nước.  Trong năm 2023 Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ của Đảng tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng 5, BCH Trung ương đã nhìn nhận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên mọi lĩnh vực. Những kết quả đạt được, những điểm còn làm chưa tốt. Qua đó phân tích, tìm hiểu nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút ra những bài học cũng như thảo luận, đưa ra những biện pháp, giải pháp nhằm tháo gỡ và giải quyết những khó khăn trong nửa nhiệm kỳ tới và các năm tiếp theo.

1 phút

Ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

1 phút

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên bế mạc. 

4 phút

Hôm nay 7/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ sáu. Trước đó, ngày 06/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1 phút

Ngày 6/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ năm. Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1 phút

Ngày 5/10 là ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về một số vấn đề chính sách xã hội và 15 năm thực hiện xây dựng đội ngũ trí thức. Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

1 phút

Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ ba. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

1 phút

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc sáng nay (2/10) tại Thủ đô Hà Nội. Truyền hình Quốc hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

9 phút

Sáng nay, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành Phiên khai mạc.

1 phút

Chiều 10/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 đã bế mạc sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.