hỗ trợ sinh viên nghèo

Tối 16/4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Ngày hội học sinh, sinh viên các dân tộc Việt Nam và trao hỗ trợ từ quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn.

1 phút

Hôm 10/12, Phân ban Ni giới TW phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn, Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức phiên chợ từ tâm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần đầu tiên Phiên chợ từ tâm được tổ chức cho sinh viên khối Đại học Quốc gia nói chung và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng. 

1 phút

Bộ GD-ĐT đề xuất điều chỉnh lộ trình học phí theo hướng lùi thêm 1 năm so với lộ trình cũ tại Nghị định 81 của Chính phủ (tức là dự kiến áp dụng từ năm học 2023-2024).