Đề xuất tiêu chí, điều kiện công nhận người có tài năng

Tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất các tiêu chí, điều kiện công nhận người có tài năng.

Cụ thể, người có tài năng là người có phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực. Có khát vọng cống hiến, phụng sự tổ quốc và nhân dân.

Có trình độ, năng lực sáng tạo vượt trội; có công trình, sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt tạo nên sự tiến bộ, phát triển của một lĩnh vực, một ngành, của địa phương hoặc đất nước.

Người có tài năng còn phải đảm bảo các tiêu chí, điều kiện ngoài những yêu cầu nêu trên. Trong đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, đề xuất được các sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá trong từng ngành, lĩnh vực.

Có lòng tự tin, có bản lĩnh, chính kiến rõ ràng, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Có năng lực tập hợp, quy tụ và phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong ít nhất ba năm liên tục và đạt thành tích có tác động, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc đất nước.

Hình minh họa.

Đối với công chức, viên chức, người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải thạo và nắm vững chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu các lĩnh vực đang công tác. Có năng lực tham mưu, hoạch định chính sách và chiến lược của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có phương pháp làm việc khoa học. Có năng lực làm việc độc lập, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao và có kết quả, thành tích tác động, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc đất nước.

Đối với các đối tượng được thu hút phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Có tinh thần yêu nước; có niềm tin, khát vọng nghề nghiệp và khát khao được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.Có tư duy, năng lực sáng tạo vượt trội và tinh thần đổi mới; am hiểu sâu sắc chuyên môn; có khả năng tiếp thu, kế thừa, phát huy tinh hoa của dân tộc và nhân loại. Tạo ra những sản phẩm vật chất hoặc tinh thần có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển, thay đổi diện mạo ngành, lĩnh vực, quốc gia, dân tộc, được tổ chức trong nước hoặc quốc tế công nhận.

Trong dự thảo, Bộ Nội vụ cũng nêu rõ các điều kiện để xem xét, xác định người có tài năng.

(*) Nguồn: Báo Chính phủ

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 12-13/12.

1 phút

1 phút

Ngày 30/11, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ đến Việt Nam và cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc từ ngày 1-2/12.

1 phút

1 phút

Sáng nay 10/11, với tỷ lệ tán thành đạt 94,33% đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

1 phút

1 phút

Tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất các tiêu chí, điều kiện công nhận người có tài năng.

2 phút

2 phút

Bài viết đề xuất

Phản hồi
Liên quan
Liên quan
Mới nhất
Báo cáo phản hồi này
0 trả lời
Ẩn trả lời
Trả lời
Báo cáo phản hồi này
0